Maria's bloggside

Gode Intensjoner!

Gode Intensjoner!
Skap livet du drømmer om.

Røde Fody, Red Bird On A Wire, Wild Røde Fuglen Fem fugler sitter på en telefonledning. To bestemmer seg for å fly sørover. Hvor mange er igjen? De fleste vil si tre, men   egentlig er alle fem igjen.

 Du skjønner, det å bestemme seg for å fly, er ikke det samme som å gjøre det.

 Hvis en fugl virkelig vil et sted, så peker den ut veien for seg selv i riktig retning, beveger vingene opp og ned, hopper av   ledningen, beveger vingene enda mer og fortsetter til den kommer dit. 

 Slik er det med det…

Les mer...…

Intuisjon & Fantasi

Kraften er i deg!
Skap livet du drømmer om. 

Noen mennesker lever i nitti år, og andre lever det samme året nitti ganger.

Forskjellen på de som lever årene sine til det fulle, er de som lever ut sine drømmer.

Vi er alle i stand til å leve livet til våre drømmer, når vi åpner oss opp for de mulighetene som er der og er åpen på de utfordringene som kommer.
Vi har gjennom hele oppveksten blitt lært opp til først å se på forholdene rundt oss, før vi bestemmer oss for hvilke muligheter vi har i li…

Les mer...…