DrømmeArkitekten - Kjerneverdier

Vi gir alle mennesker mulighet til å skape seg og leve et liv de elsker.

Kjerneverdier

 • Vi tror på mennesket 

  – Vi vet at hver og en av oss er lang mer kraftfull og inneholder mer potensiale enn noen omstendighet, situasjon eller tilstand.

 • Vi tror på kjærlighet og omsorg

  – Vi bringer oppriktig kjærlighet og omsorg inn i hver interaksjon. Vi gleder og overrasker hverandre og våre deltakere, ved å forutse ønsker og søke å overgå forventningene.

 • Vi tror på integritet

  – Vi lever det vi lærer. Vi leverer det vi lover.

 • Vi tror på det å ha det moro

  – Vi skaper glede, latter og moro i alle aspekter ved vårt arbeid.

 • Vi tror på vekst

  – Vi vokser ved å nå våre mål og overgår vårt beste.


  ©maria jacobsen ® • drømmearkitekten™ • www.drommearkitekten.no • All rights reserved • Unauthorized duplication is prohibited by law.

Ta kontakt i dag!

Tusen takk! Vi kontakter deg snart.